Countdown to the big day, December 13, 2020.

07 Days
07 Hours
07 Minutes
07 Seconds

Bajaj Allianz Pune Half Marathon 2018 Winners

Overall Prizes - Men

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 26 Pradeep Singh 1:06:08
2 25 Man Singh 1:06:39
3 23 D.Prahlad 1:06:53
4 31 Vikram Bangriya 1:08:04
5 3 Ankit Malik 1:09:46
6 21499 Ajay Kumar 1:10:57
7 22210 Kayum Shaikh 1:11:11
8 21686 Kantilal Devram Kumbhar 1:11:23
9 21888 Anuj Kumar 1:11:43
10 21784 Anila Kumar 1:11:44
11 21810 Vinod Kumar 1:12:37
12 21440 Anil Korvi 1:12:54
13 22236 Ravindra Singh 1:13:23
14 21368 Sunil Kumar 1:13:26
15 7 Vikas Bhusare 1:13:28
16 21622 Sunil Pawar 1:13:50
17 6 Uttam Bhujel 1:14:11
18 22199 Mahesh Sanjay Khamkar 1:14:12
19 21623 Arjun Ramdas Salve 1:14:13
20 8 Vijay Gund 1:15:15

Age Group Winners - 18 years to < 25 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21538 Amit Ramesh Patil 1:10:42
2 22 Ramvilash Yadav 1:11:04
3 21854 Vajya Padvi 1:13:14

Age Group Winners - 25 years to < 30 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 5 Vinit Malik 1:09:45
2 4 Yogendra Kumar 1:11:19
3 2 Naveen Hooda 1:12:31

Age Group Winners - 30 years to < 35 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 1 Shander Singh 1:09:27
2 21284 Dalvi Sagar 1:12:16
3 21781 Arjun Ram 1:13:42

Age Group Winners - 35 years to < 40 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 22223 Tanaji G Chougule 1:12:33
2 22235 Nandraj Singh Naruka 1:13:48
3 22234 Linganna Manchiknti 1:14:31

Age Group Winners - 40 years to < 45 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21558 Jaybhay Dattatray 1:19:26
2 21953 Amod Bhate 1:26:19
3 21445 Gaurav Singh 1:26:34

Age Group Winners - 45 years to < 50 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21640 Anil Kumar 1:20:50
2 21839 Subhash Singh 1:22:50
3 22209 Manohar Laxman Jedhe 1:24:16

Age Group Winners - 50 years to < 55 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21775 Uday Mahajan 1:31:09
2 21465 Laxman Yadav 1:37:07
3 21588 Tarun Kumar Sharma 1:38:00

Age Group Winners - 55 years to < 60 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21785 Thomas Pallithazhath 1:33:22
2 22222 Pandurang V Chougule 1:34:25
3 21598 Ashok Madhavrao Amane 1:35:01

Age Group Winners - 60+ years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21478 Mathew N Nirappil 1:44:24
2 21520 Dinkar Shelke 1:49:52
3 21950 Balasaheb Tayagonda Powar 1:52:44

Overall Prizes - Women

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 20 Manisha Salunkhe 1:22:20
2 13 Sindhu Yadav 1:23:03
3 12 Monika Raut 1:23:45
4 22211 Shital Barai 1:25:13
5 21993 Prabhawati Ravt 1:31:20
6 21533 Swati Panchabudhe 1:32:14
7 21599 Neela Manoj Kamble 1:40:44
8 21 Anita Mahala 1:44:36
9 21383 Trupti Gupta 1:54:40
10 21129 Swati Agarwal 1:55:03
11 21031 Anubhuti Chaturvedi 1:56:41
12 21134 Vaishali Pawar 1:58:35
13 22111 Rashmi Sharma 2:02:28
14 21677 Rohini Chandrakant Jore 2:03:00
15 21909 Pradnya Patil 2:03:38
16 22052 Samrudhi Kulkarni 2:08:53
17 21068 Maithili Adhye 2:09:49
18 21397 Shilpa Godbole 2:09:50
19 21267 Asha Chibh 2:09:54
20 22195 Ashwini Deo 2:10:03

Age Group Winners - 18 years to < 25 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 17 Ujala 1:28:09
2 21511 Meghana 1:33:44
3 21737 Amisha Raju Manjarekar 1:57:31

Age Group Winners - 25 years to < 30 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21514 Nikita Jaydev Nagpure 1:29:00
2 16 Rani Yadav 1:33:40
3 21088 Pooja Ganpule 2:26:39

Age Group Winners - 30 years to < 35 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21399 Deepti Kolar 1:51:51
2 21680 Runon Payal 1:54:48
3 21582 Manjula 1:55:28

Age Group Winners - 35 years to < 40 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 14 Anita Chaudhary 1:28:15
2 22031 Archana Oak 1:53:58
3 21857 Nutan Desai 1:58:55

Age Group Winners - 40 years to < 45 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21972 Kavitha Reddy 1:35:59
2 21970 Tanmaya Karmarkar 1:44:03
3 22058 Marathe 2:09:50

Age Group Winners - 45 years to < 50 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21913 Vineeta Jadhavrao 1:58:17
2 21866 Neela Panchpor 2:00:50
3 21474 Aparna Prabhudesai 2:01:39

Age Group Winners - 50 years to < 55 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21418 Anjali Bhalinge 1:48:33
2 21407 Taru Mateti 1:58:47
3 21914 Neelam Vaid 2:01:12

Age Group Winners - 60+ years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 21439 Smita Patil 2:02:08
2 21903 Vaijayanti Ingawale 2:02:34
3 21740 Sulbha Sandesh Bhandari 2:47:10

Overall Prizes - Men

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 11710 Pintu Kumar Yadav 0:31:42
2 12065 Dharmender Kumar 0:31:43
3 56 Satheesh J 0:31:45
4 11629 Girish Wagh 0:31:47
5 60 Vikramjeet Singh 0:31:50
6 53 Dising Pahwa 0:31:56
7 11733 Laxman Darawada 0:33:30
8 54 Mandeep Goyal 0:33:35
9 11614 Rahul Kumar Rajbhar 0:34:17
10 10444 Amit 0:34:58

Age Group Winners - Upto 35 Years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 10581 Gurpreet Singh 0:31:45
2 12973 Paraji Gaikwad 0:31:53
3 10696 Palve Shivaji 0:33:31

Age Group Winners - 35 years to < 55 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 10492 Bhaskar Nawale 0:39:39
2 13032 Vilas Doifode 0:39:44
3 12125 Mahendra Nath Saren 0:39:49

Age Group Winners - 55+ Years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 12254 Keshav Mote 0:43:30
2 11423 Shrimant Dewrao Shinde 0:47:59
3 12503 Sanjay Nimbalkar 0:50:01

Overall Prizes - Women

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 11717 Shital Zamaji Bhagat 0:37:19
2 11433 Nayan Balasaheb Kirdak 0:39:03
3 11591 Swati Vhanwade 0:39:58
4 12297 Pooja Shridol 0:42:52
5 12245 Akanksha Gaikwad 0:42:54
6 11909 Madhuri Dagadu Chechar 0:47:22
7 12886 Snehanjali Ramyash Yadav 0:48:17
8 12115 Shruti Pandey 0:48:44
9 10923 Swara Ahluwalia 0:49:14
10 12882 Pradnya Suresh Gawali 0:51:21

Age Group Winners - Upto 35 Years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 12910 Vaishnavi Vilasrao Sawant 0:40:49
2 12246 Shital Dukare 0:44:38
3 11683 Swarupa Jagtap 0:48:42

Age Group Winners - 35 years to < 55 years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 12132 Jui Dongre 0:51:59
2 12160 Pallavi Moog 0:52:23
3 12570 Nikita Govil 0:55:38

Age Group Winners - 55+ Years

Prize Position Bib No. Name Net Time
1 12371 Nanda N Rajput 1:11:34
2 12011 Bharati Chordia 1:14:29
3 12122 Usha Patil 1:15:17

* The prize positions published here are based on the prizes awarded to the winners and not the race finishing positions. In the cases, where individuals were eligible for prizes under the overall as well as the age group categories, the individual has been awarded the cash prize of the higher amount.